Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kłaninie

Placówka zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Puckiego funkcjonuje od grudnia 2003 r. Placówka wraz z Grupą Usamodzielnienia przeznaczona jest dla 20 wychowanków. Ośrodek dysponuje 14 miejscami dla dzieci starszych w wieku od 10 do 18 roku życia. Grupa usamodzielnienia przeznaczona jest dla 6 starszych wychowanków, którzy ukończyli 16 rok życia. Zadaniem Placówki jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom oraz młodzieży pozbawionej trwale lub okresowo opieki rodziny własnej. Realizujemy zadania przewidziane dla placówki interwencyjnej i socjalizacyjnej, łączymy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę. Organizujemy dla swoich wychowanków odpowiednie formy opieki i staramy się w miarę możliwości zaspokajać wszystkie potrzeby dzieci. Przygotowujemy młodzież do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Wspomagamy proces usamodzielniania i wspieramy wychowanków po opuszczeniu Placówki. Misją Placówki oraz całej kadry pedagogicznej jest dążenie i dołożenie wszelkich starań aby każde z dzieci, które do nas trafiło mogło z czasem powrócić do rodziny naturalnej.

Dyrektor:

- mgr Emilia Drzeżdżon

Komórka Pedagogiczna:

- Wychowawcy
- Pedagog
- Psycholog
- Pracownik socjalny

Placówka na co dzień współpracuje z następującymi instytucjami:

- Starostwo Powiatowe w Pucku,
- PCPR Puck,
- Szkoła Ponadgimnazjalna w Kłaninie,
- Zespół Szkół w Starzynie,
- Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna w Pucku,
- Miejskie oraz Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Puckiego,
- Wydział ds. Nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Pucku,
- Wydział ds. Nieletnich Sądu Rejonowego w Wejherowie,
- Biuro Kuratorów Zawodowych w Pucku,
- Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku,

Dane kontaktowe

Adres

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kłaninie

ul Pałacowa 14

84-107 Starzyno

tel. kom: 667-706-406

tel/fax: (58) 673-57-81

e-mail biuro: klaninoplac@wp.pl

e-mail wychowawcy: placowkaklanino@wp.pl

Godziny otwarcia biura POW

Poniedziałek-Piątek
8:00-16:00